Política de privacitat

Politica de privacitat

BINOMI CONSULTING, S.C. informen als usuaris del lloc web binomi.consulting sobre la seva política de protecció de dades personals, en compliment del Reglament europeu en matèria de protecció de dades 2016/679 del Parlament Europeu i del Consell de 27 d’abril de 2016 relatiu a la protecció de dades de les persones físiques (RGPD). BINOMI CONSULTING, S.C.  manté una rigorosa política de privacitat amb les dades d’aquelles persones que han establert relacions amb aquesta entitat. S’han adoptat les mesures tècniques i organitzatives necessàries per garantir la seguretat de les dades i evitar la seva alteració, pèrdua, tractament o accés no autoritzat, d’acord amb la tecnologia existent, la naturalesa de les dades emmagatzemades i els riscos a què estan exposades, ja siguin com a conseqüència de l’acció humana o el medi físic o natural. Les accions que s’han dut a terme pretenen assolir els objectius bàsics en matèria de seguretat, com ara la confidencialitat, entesa com la limitació d’accés a la informació per persones no autoritzades; la integritat, entesa com el manteniment d’informació fiable i amb qualitat, i la disponibilitat, entesa com la garantia d’accés al sistema d’informació per part del personal autoritzat.

  RESPONSABLE DEL TRACTAMENT   BINOMI CONSULTING, S.C.
  FINALITAT   Recollir consultes i peticions de dades i informació   dels usuaris de la web i/o xarxes socials.
  LEGITIMACIÓ   Consentiment.
  DESTINATARIS   No hi ha cessió
  DRETS INFORMACIÓ ADDICIONAL   Accedir, rectificar i suprimir les dades, així com altres drets explicats en la informació addicional.

  RESPONSABLE DEL TRACTAMENT DE LES DADES
  Identitat   BINOMI CONSULTING, S.C.
  CIF   J55339444
  Adreça   Cr.BONASTRUC DE PORTA, 20, 6è 17001 GIRONA
  Telèfon   972 226 244
  Correu electrònic   info@binomi.consulting
  FINALITAT DEL TRACTAMENT
  Finalitat   Recollir consultes i peticions de dades i informació dels usuaris de la web i/o xarxes socials
  Categories de les dades personals   Categoria dels empleats: persones que accedeixen a la web i/o a les xarxes socials.Categories de dades personals:   nom, telèfon i correu electrònic.
  Termini de conservació de les dades   Les dades personals es conserven mentre no s’exerceixin els drets d’oposició i/o cancel·lació o bé durant el   termini establert per la legislació fiscal respecte a la prescripció de responsabilitats.

 

  LEGITIMACIÓ

  Legitimació

Consentiment. El consentiment pot ser inequívoc i atorgar-se de forma implícita quan es dedueixi d’una acció de l’interessat (per exemple, quan l’interessat continua navegant per la web i accepta així el que s’utilitzin cookies per monitoritzar la seva navegació).

  DESTINATARIS DE LES DADES

  Destinataris

No hi ha cessió de dades personals a tercers ni tampoc transferències internacionals de les dades, excepte en aquells casos que vingui determinat per una obligació formal respecte a entitats com l’Administració Tributària, la Seguretat Social, els Bancs i entitats financeres o els Cossos i forces de Seguretat de l’Estat.

  Encarregats del   Tractament

Les dades podran ser cedides a proveïdors amb accés a dades, amb qui es formalitzarà un contracte que reculli les obligacions i responsabilitats que assumeixen en el tractament de les dades, en qualitat d’Encarregats del Tractament.

  DRETS DELS TITULARS DE LES DADES

  Drets

Les persones interessades tenen dret a accedir a les seves dades personals, així coma a sol·licitar la rectificació de les mateixes quan resultin inexactes, incomplertes i, en el seu cas, sol·licitar la seva supressió quan entre altres motius, les seves dades ja no siguin necessàries per a les finalitats que varen ser recollides.

En relació al tractament de les seves dades per a l’enviament de comunicacions comercials sobre les productes i serveis del responsable, així com en els demés casos previstos en l’Art 21 del RGPD, tindrà el dret a la oposició. En aquest cas deixarem de tractar les seves dades par a les finalitats establertes, excepte per motius legítims imperiosos o per a l’exercici o la defensa de possibles reclamacions.

En els casos de l’Art. 18 RGPD tindrà dret a sol·licitar la limitació del tractament de les seves dades. En aquest cas únicament es conservaran per a l’exercici o defensa de reclamacions.

Finalment , els assisteix el dret a la portabilitat per obtenir còpia de les seves dades en un format estructurat, de us comú i lectura mecànica.

  Forma d’exercir-los

Per exercir els seus drets haurà de presentar un escrit a l’adreça del responsable o enviar un correu electrònic a info@binomi.consulting

Haurà d’especificar quin d’aquests dret sol·licita i acompanyar-ho de fotocòpia del DNI o document equivalent. En cas que actuï mitjançant representant legal o voluntari, també haurà de presentar document que acrediti tal representació i document identificatiu del mateix. Per facilitar l’exercici d’aquests dret podrà sol·licitar que li enviem un model a l’adreça de correu electrònic anterior.

També pot obtenir models per a l’exercici d’aquests drets a la web de la AEPD: www.agpd.es

  Reclamació davant la AEPD

Informem que es pot presentar una reclamació davant l’Autoritat de Control. Es pot obtenir més informació sobre aquest dret i com exercir-lo a http://www.agpd.es Tel. 901 100 099 i 91 2663 35 17 Cr.Jorge Juan, 6 28001 – MADRID

Utilizamos cookies para personalizar contenidos y anuncios, ofrecer funciones de redes sociales y analizar nuestro tráfico. También compartimos información sobre su uso de nuestro sitio con nuestros socios de redes sociales, publicidad y análisis. View more
Cookies settings
Accept
Decline
Privacy & Cookie policy
Privacy & Cookies policy
Cookie name Active

Who we are

Suggested text: Our website address is: http://binomi.consulting.

Comments

Suggested text: When visitors leave comments on the site we collect the data shown in the comments form, and also the visitor’s IP address and browser user agent string to help spam detection. An anonymized string created from your email address (also called a hash) may be provided to the Gravatar service to see if you are using it. The Gravatar service privacy policy is available here: https://automattic.com/privacy/. After approval of your comment, your profile picture is visible to the public in the context of your comment.

Media

Suggested text: If you upload images to the website, you should avoid uploading images with embedded location data (EXIF GPS) included. Visitors to the website can download and extract any location data from images on the website.

Cookies

Suggested text: If you leave a comment on our site you may opt-in to saving your name, email address and website in cookies. These are for your convenience so that you do not have to fill in your details again when you leave another comment. These cookies will last for one year. If you visit our login page, we will set a temporary cookie to determine if your browser accepts cookies. This cookie contains no personal data and is discarded when you close your browser. When you log in, we will also set up several cookies to save your login information and your screen display choices. Login cookies last for two days, and screen options cookies last for a year. If you select "Remember Me", your login will persist for two weeks. If you log out of your account, the login cookies will be removed. If you edit or publish an article, an additional cookie will be saved in your browser. This cookie includes no personal data and simply indicates the post ID of the article you just edited. It expires after 1 day.

Embedded content from other websites

Suggested text: Articles on this site may include embedded content (e.g. videos, images, articles, etc.). Embedded content from other websites behaves in the exact same way as if the visitor has visited the other website. These websites may collect data about you, use cookies, embed additional third-party tracking, and monitor your interaction with that embedded content, including tracking your interaction with the embedded content if you have an account and are logged in to that website.

Who we share your data with

Suggested text: If you request a password reset, your IP address will be included in the reset email.

How long we retain your data

Suggested text: If you leave a comment, the comment and its metadata are retained indefinitely. This is so we can recognize and approve any follow-up comments automatically instead of holding them in a moderation queue. For users that register on our website (if any), we also store the personal information they provide in their user profile. All users can see, edit, or delete their personal information at any time (except they cannot change their username). Website administrators can also see and edit that information.

What rights you have over your data

Suggested text: If you have an account on this site, or have left comments, you can request to receive an exported file of the personal data we hold about you, including any data you have provided to us. You can also request that we erase any personal data we hold about you. This does not include any data we are obliged to keep for administrative, legal, or security purposes.

Where your data is sent

Suggested text: Visitor comments may be checked through an automated spam detection service.
Save settings
Cookies settings