Avís legal

Avís legal

En aquest avís legal es defineixen els termes i condicions que regulen de forma general l’accés i ús dels continguts i serveis del lloc web que opera sota el domini binomi.consulting, requerint en algun cas l’acceptació d’aquests termes i condicions per part de l’usuari. En compliment de la Llei 34/2002, de 11 de juliol, de serveis de la societat de la informació i de comerç electrònic, els informem que BINOMI CONSULTING, S.C. amb CIF J55339444 i domicili a Cr.Bonastruc de Porta, 20, 6ena planta 17001 GIRONA és el titular del present web i del nom de domini binomi.consulting. El titulars d’aquest lloc web es reserva el dret d’actualitzar aquest avís legal, esmenar-lo, limitar-lo o ampliar-lo per adaptar-lo a les noves normatives o necessitats del sector.

Drets i obligacions de l’usuari

L’usuari es compromet a fer un ús lícit dels serveis d’aquest lloc web, respectant tots els drets de propietat intel·lectual de BINOMI CONSULTING, S.C.  explicats a l’apartat corresponent i garantint que s’adequaran a la legalitat vigent, la moral, l’ ordre públic i els bons usos i costums i en cap cas resultaran ofensives pel nom i imatge comercial de BINOMI CONSULTING, S.C. En cap cas s’efectuarà cap acció que suposi l’alteració, supressió o afectació del correcte funcionament del present lloc web, no causant problemes tècnics ni transferint cap contingut maliciós susceptible de contenir qualsevol tipus de virus informàtic, així com tampoc interferirà en els continguts ni intervindrà els correus electrònics ni qualsevol altre tipus de dades dels usuaris. L’usuari és el responsable sobre la veracitat de les dades introduïdes i comunicats mitjançant aquest web. En el cas que els titulars del present lloc web tinguin elements de prova suficients per sospitar que la informació és falsa, incomplerta o que és contrària a la Llei o als termes i condicions que regula aquest avís legal, tindran dret a cancel·lar el registre, denegar l’accés i ús, present o futur del present lloc web i/o qualsevol dels serveis que s’hi presten. En el supòsit que es proporcioni a l’usuari una contrasenya, escollida o no per l’usuari, aquest últim en serà el responsable i es compromet a fer-ne un ús exclusiu i no serà cedida a tercers i en cap cas els titulars del present lloc web i dels seus serveis se’n faran càrrec de l’ús no autoritzat per part de tercers. L’usuari accepta indemnitzar a BINOMI CONSULTING, S.C. davant les reclamacions de tercers relacionades amb l’ús que faci de la web incloent la responsabilitat o despeses ocasionades per reclamacions, pèrdues, litigis, costes processals i honoraris d’advocats i danys de qualsevol tipus. L’usuari no podrà copiar, revendre o explotar qualsevol part de la web, aplicació ni dels serveis que s’ofereixen sense consentiment escrit per part de BINOMI CONSULTING, S.C. 

 

Drets i obligacions del prestador de serveis. 

BINOMI CONSULTING, S.C.  està obligat a prestar els serveis que ofereix en el present web i a garantir el secret de les comunicacions que s’efectuïn entre l’empresa i l’usuari, així com a atendre les reclamacions que es puguin efectuar, especialment pel què fa relació als drets de accés, de rectificació, de cancel·lació i d’oposició, els quals es detallaran més endavant. En el cas d’efectuar operacions de manteniment, reparació o actualització dels serveis o els continguts, BINOMI CONSULTING, S.C. te el dret a suspendre temporalment i sense preavís l’accés al present lloc web.

 

 

Propietat intel·lectual

Els drets de propietat intel·lectual de la present web i dels diferents elements continguts en ella són de BINOMI CONSULTING, S.C. Correspon a aquesta empresa l’exercici  exclusiu dels drets d’explotació dels mateixos en qualsevol forma i, en especial, els drets de reproducció, distribució, comunicació pública i transformació. BINOMI CONSULTING, S.C.  es reserva la facultat d’efectuar, en qualsevol moment i sense necessitat de previ avís, modificacions i actualitzacions de la informació continguda al seu web o en la configuració i presentació d’aquesta. Informa també que les dades contingudes als llistats d’empreses i entitats que conté aquesta pàgina web han estat facilitades per les pròpies empreses o entitats, o obtingudes de llistats públics i d’accés lliure; en aquest cas BINOMI CONSULTING, S.C.  no es fa responsable de la correcció de les dades contingudes en el mateix web. La utilització no autoritzada de la informació continguda en aquest web, així com la lesió dels drets de Propietat intel·lectual o industrial de BINOMI CONSULTING, S.C. donarà lloc a les responsabilitats legalment establertes.

 

 

 

Llei aplicable i jurisdicció

Aquestes condicions generals d’ús i de navegació així com qualsevol relació entre l’usuari i BINOMI CONSULTING, S.C. es regiran per la legislació espanyola. Per a qualsevol litigi que es pugui derivar, amb renúncia expressa a qualsevol altre fur que els pogués correspondre, se sotmeten als Jutjats i Tribunals de Girona.

 

 

 

Utilizamos cookies para personalizar contenidos y anuncios, ofrecer funciones de redes sociales y analizar nuestro tráfico. También compartimos información sobre su uso de nuestro sitio con nuestros socios de redes sociales, publicidad y análisis. View more
Cookies settings
Accept
Decline
Privacy & Cookie policy
Privacy & Cookies policy
Cookie name Active

Who we are

Suggested text: Our website address is: http://binomi.consulting.

Comments

Suggested text: When visitors leave comments on the site we collect the data shown in the comments form, and also the visitor’s IP address and browser user agent string to help spam detection. An anonymized string created from your email address (also called a hash) may be provided to the Gravatar service to see if you are using it. The Gravatar service privacy policy is available here: https://automattic.com/privacy/. After approval of your comment, your profile picture is visible to the public in the context of your comment.

Media

Suggested text: If you upload images to the website, you should avoid uploading images with embedded location data (EXIF GPS) included. Visitors to the website can download and extract any location data from images on the website.

Cookies

Suggested text: If you leave a comment on our site you may opt-in to saving your name, email address and website in cookies. These are for your convenience so that you do not have to fill in your details again when you leave another comment. These cookies will last for one year. If you visit our login page, we will set a temporary cookie to determine if your browser accepts cookies. This cookie contains no personal data and is discarded when you close your browser. When you log in, we will also set up several cookies to save your login information and your screen display choices. Login cookies last for two days, and screen options cookies last for a year. If you select "Remember Me", your login will persist for two weeks. If you log out of your account, the login cookies will be removed. If you edit or publish an article, an additional cookie will be saved in your browser. This cookie includes no personal data and simply indicates the post ID of the article you just edited. It expires after 1 day.

Embedded content from other websites

Suggested text: Articles on this site may include embedded content (e.g. videos, images, articles, etc.). Embedded content from other websites behaves in the exact same way as if the visitor has visited the other website. These websites may collect data about you, use cookies, embed additional third-party tracking, and monitor your interaction with that embedded content, including tracking your interaction with the embedded content if you have an account and are logged in to that website.

Who we share your data with

Suggested text: If you request a password reset, your IP address will be included in the reset email.

How long we retain your data

Suggested text: If you leave a comment, the comment and its metadata are retained indefinitely. This is so we can recognize and approve any follow-up comments automatically instead of holding them in a moderation queue. For users that register on our website (if any), we also store the personal information they provide in their user profile. All users can see, edit, or delete their personal information at any time (except they cannot change their username). Website administrators can also see and edit that information.

What rights you have over your data

Suggested text: If you have an account on this site, or have left comments, you can request to receive an exported file of the personal data we hold about you, including any data you have provided to us. You can also request that we erase any personal data we hold about you. This does not include any data we are obliged to keep for administrative, legal, or security purposes.

Where your data is sent

Suggested text: Visitor comments may be checked through an automated spam detection service.
Save settings
Cookies settings